Diskusjon på Humanismens hus Religionsvandring – kai – foto – tros- og livssynsuken 2022 (73)