Hans lytter til pubsalmesang Religionsvandring – kai – foto – tros- og livssynsuken (6)