Ser på 72 timers krisepakke Religionsvandring – kai – foto – tros- og livssynsuken 2022 (143)