Å insistere på likebehandling. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.