Å leve med tro og livssyn i Norgen - en guide, STL