Å leve med tro og livssyn i Norge - en guide for mennesker som arbeider med flyktninger og asylsøkere.