Chaplaincy på norsk. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.