Dialogtreff 09 Logo. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn