En nasjon i sorg. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.