Ressurser. Presentasjon bakgrunn. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn