Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Religion i praksis.