Religion og livssyn i fremtidens Norge. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.