Samhandling mellom helse -og omsorgstjenestene i kommunene og tros- og livssynssamfunn.