Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO) søker daglig leder i prosjekt

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo (STLO) blir stiftet 21. oktober 2021 og vil være fullt operativ fra 1.1.2022. STLO er en sammenslutning av tros- og livssynssamfunn i Oslo, og arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemskap er åpent for alle tros- og livssynssamfunn i Oslo som er berettiget for statstilskudd. Rådet er tilknyttet STL nasjonalt. Vi søker en daglig leder i et års prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

Kvalifikasjoner:

 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner
 • Høyere utdanning
 • Økonomisk/administrativ erfaring fra organisasjonslivet
 • Kjennskap til tros- og livssynssektoren
 • Interesse for tros- og livssynsdialog
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Arbeidsoppgaver:

 • Bygge STLO til en robust organisasjon og struktur
 • Bygge nettverk av tros- og livssynssamfunn og kommunale etater og bydeler
 • Være styrets og rådets sekretær
 • Representere organisasjonen utad og internt
 • Skrive søknader og rapporter, samt ha økonomiansvar
 • Opprette og oppdatere nettside og sosiale medier
 • Delta i planlegging og gjennomføring av åpne og interne arrangement
 • Bistå organisasjonen med administrative og praktiske gjøremål

Vi kan tilby:

 • Spennende, mangfoldig miljø bestående av byens tros- og livssynssamfunn og deres ledere
 • Mulighet til å bygge opp ny virksomhet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokalt dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Kontakt med et bredt spekter av offentlige institusjoner, organisasjonslivet og andre samfunnsaktører
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • Fleksitid og trening i arbeidstiden

STLO har kontorfellesskap med STL sentralt i Rådhusgaten 1-3 i Oslo.

Søknad med CV sendes til interimstyreleder Anne Anita Lillebø: a.a.lillebo@admin.uio.no innen 31. oktober. Spørsmål kan rettes til henne på telefon: 918 10 465. Stilling tiltres 1. januar 2022.