Religionslederuttalelse – hent barna hjem 2019 – beskåret med høy oppløsning