Tag Archive for: årskonferanse

STL- arrangementer i høst og vinter – få avlysninger men en del utsettelser

Covid 19-pandemien er på ingen måte over. Den setter en del begrensninger på drift som alle virksomheter, også tros- og livssynssamfunn, må håndtere. For tros- og livssynssamfunnene har det blant annet medført at mye av deres virksomhet er komplementert med digitale tilbud.

Også STL møter utfordringer knyttet til pandemien og tilhørende smitteverntiltak. En rekke arrangementer utover høsten har enten blitt avlyst eller utsatt.

FaITH (familie, integrering, tro og holdninger): Prosjektet skulle hatt flere samlinger i Bergen i midten av september. Disse er utsatt med håp om å kunne gjennomføre dem som fysiske samlinger senere i høst. Ikke desto mindre forbereder vi oss på å gjennomføre i hvert fall deler av prosjektet digitalt.

URO (ungdom, religion, oppvekst): Det er planlagt både workshops og møter i forbindelse med URO-prosjektet i Oslo. Mye er utsatt. Også her er vi forberedt på å måtte arrangere noe av dette digitalt.

STLs årskonferanse: Også i 2020 vil vi avholde våre årlige konferanse, men programmet som var planlagt i år er utsatt til 2021. I stedet vil den rent akademiske halvdelen av konferansen denne gangen bli avholdt digitalt, med en tidligere gjest, Karima Benounne, som vår internasjonale hovedforeleser. Professor Torkel Brekke og professor Torstein Tollefsen er våre norske bidragsytere.

Som vanlig vil det bli avholdt en paneldiskusjon mellom norske religions- og livssynsledere. Den tar vi sikte på å gjennomføre fysisk, men det er uvisst om det lar seg gjøre. Årskonferansen vil bli avholdt den 8. desember.

Annet:

Ett av STLs arrangementer i høst er utsatt til 2021. Det gjelder paneldiskusjonen «Hva tror naturvitenskapen, og hva vet religionen?». Heldigvis har alle bidragsyterne bekreftet at de vil delta høsten 2021.

Kurs i høstferien på introduksjonsprogrammet til NAV er dessverre avlyst. Vi holder kontakten og ser også her på muligheten for digitale tilbud.   STL har oppdatert mal for smittvernsveileder for tros- og livssynssamfunn. Finn mer informasjon om STLs arbeid under koronapandemien her.

STLs årskonferanse 2019: Stor interesse for temaet nasjonalisme og religion

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns årskonferanse 2019 hadde nasjonalisme og religion som tema. Det er åpenbart noe som engasjerer mange ettersom konferansen ble fullbooket, og det uheldigvis ikke ble plass til alle ønsket å komme.

H.K.H. Kronprinsen og ordfører Marianne Borgen var blant de 120 gjestene.

Dr. Edward Kessler, fra The Woolf Institute i London, var hovedforeleser. Han tok for seg utfordringene nasjonalstaten står ovenfor i en tid med store demografiske endringer og presenterte en serie punkter han mente kunne brukes til å sørge for en effektiv dialog.

Professor Torkel Brekke fra OsloMet responderte på innlegget, mens dr. Cathrine Thorleifsson fra C-Rex gav oss et kort foredrag om høyreekstremes hang til å fremstille seg som kristendommens forsvarere. De tre møttes så i en paneldebatt, ledet av Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva.

Andre del av konferansen bestod av religions- og livssynslederes perspektiver på nasjonalisme og religion. Ansvarlig redaktør i Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore, innledet med et historisk blikk på forholdet mellom religion og norsk nasjonalisme, og kom med en serie utfordrende spørsmål til religions- og livssynslederne. Innlegget ble publisert som leder i Vårt land, og kan leses her.

Religions- og livssynslederpanelet bestod av Panelet består av biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme, Helga Haugland Byfuglien fra Den norske kirke, Christian Lomsdalen, nestleder i Human-Etisk Forbund, Senaid Kobilica fra Muslimsk Dialognettverk og generalsekretær i Buddhistforbundet, Egil Lothe. Samtalen ble ledet av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

STLs årskonferanse i media:

Tag Archive for: årskonferanse

Vi fant ingenting

Beklager, ingen innlegg matchet dine kriterier