Tag Archive for: Bahá’í

Bábs martyrdød (bahá’í)

I dag markeres Bábs martyrdød. Báb, som betyr «port» på arabisk, regnes som Bahá’í-troens forløper som forberedte veien for Bahá’u’lláh.

Báb ble henrettet i 1850 i Iran og hans levninger ble 1909 flyttet til mausoleet bygget for han i Haifa i Israel. Gravmælen og de omkringliggende terassehagene er et besøksmål for pilgrimsreise.

I 2008, ble Bábs gravmæle – sammen med Bahá’u’lláhs gravmæle nær ‘Akká – lagt til UNESCOs Verdens Arv liste.

Abdu’l-Bahás bortgang – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

 

I dag markerer bahá’ìene Abdu’l-Bahás bortgang. Abdu’l-Bahá var eldste sønn av bahaitroens grunnlegger Bahá’u’lláh, og etterfulgte faren som bahai leder og profet fra farens død. På forskjellig vis ble `Abdu’l-Bahá den som mønstergyldig omsatte i praksis Bahá’u’lláhs lære og forordninger. Han forestod oppføringen av bygningene på Karmel som skulle romme mausoleet for Bábs levninger og være et møtested for troende, og han førte verdensomspennende korrespondanser vedrørende troen.

 

Foto: Erlend Sæverud

Paktens dag – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

.

I dag markerer bahá’ìene Paktens dag. Bahá’í-troen bygger på åpenbaringen til to guddommelige budbringere – Báb and Bahá’u’lláh. Det er et særtrekk ved troen at den ikke er splittet i sekter, men er et forenet verdenssamfunn. Det skyldes den eksplisitte veiledningen som ble gitt av Bahá’u’lláh og som har sikret kontinuitet i ledelsen som har etterfulgt han. Linjen av etterfølgere blir kalt Pakten. Den gikk fra Bahá’u’lláh til hans sønn ‘Abdu’l-Bahá, og så fra ‘Abdu’l-Bahá til hans barnebarn, Shoghi Effendi, og videre til bahá’í-troens øverste valgte organ, Det Universelle Rettferdighetens Hus, forordnet av Bahá’u’lláh. En bahá’í anerkjenner den guddommelige autoriteten til Báb og Bahá’u’lláh og de utpekte etterfølgerne.

 

Kilde: Bahai.no

Foto: Erlend Sæverud

Bahá’u’lláh fødsel – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

Bahá’u’lláh ble født 12. november 1817 i Teheran. Fra sin tidlige barndom viste han tegn på storhet, eksepsjonell kunnskap og visdom. I en alder av 27 år ble Bahá’u’lláh en av de ledende talsmennene for en bevegelse som skulle komme til å endre historiens gang, en bevegelse satt i gang av en, budbringer som tok tittelen Báb, som betyr porten.

Kilde: Bahai.no

Foto: Erlend Sæverud

 

Bábs fødsel – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

 

I dag feirer Bahá’íer Bábs fødsel. Báb ble født 20. oktober 1819, som Siyyid Ali-Muhammed i Iran. Báb, som betyr «port» på arabisk, regnes som Bahá’í-troens forløper som forberedte veien for Bahá’u’lláh. Bahá’í-troen bygger på Bahá’u’lláh sin åpenbaring. Báb er anerkjent som den guddommelige inspirerte herold for bahá’í-troen.

Last ned STLs høytidskalender for 2018 her: www.trooglivssyn.no/kalender

Kilde og foto: www.bahai.no

 

Foto: Erlend Sæverud

Bábs martyrdød – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

I dag markeres Bábs martyrdød av Bahá’íer. Báb, som betyr «port» på arabisk, regnes som Bahá’í-troens forløper som forberedte veien for Bahá’u’lláh. Báb ble henrettet i 1850 i Iran og hans levninger ble i 1909 flyttet til mausoleet bygget for han i Haifa i Israel. Gravmælen og de omkringliggende terassehagene er et besøksmål for pilegrimer. I 2008, ble Bábs gravmæle – sammen med Bahá’u’lláhs gravmæle nær ‘Akká – lagt til UNESCOs Verdensarv-liste.

Foto fra www.bahai.no

Bahá’u’lláhs bortgang – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

29. mai markerer bahá’íer Bahá’u’lláhs bortgang. Bahá’í-troen bygger på Bahá’u’lláh sin åpenbaring. Bahá’u’lláh, som betyr «Guds herlighet», åpenbarte vers, brev og bøker hvor han la frem et rammeverk for utviklingen av en global sivilisasjon med hensyn til både den åndelige og den materielle dimensjonen i menneskelivet. Under Bahá’u’lláhs 40 år lange virke ble han møtt med fangenskap, tortur og forvisning, og gikk bort 75 år gammel. Bahá’u’lláh ble gravlagt i Bahjí, i Israel, der han hadde tilbrakt de siste 13 årene av sitt liv. Bahá’u’lláhs gravmæle er blitt et sted for tilbedelse for bahá’íer, der de vender seg mot hver dag i bønn.

 

Foto: fra www.bahai.no

Bábs erklæring – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

I 1844 erklærte Siyyid ‘Alí-Muhammad sin misjon. Han er kjent i historien som Báb, som betyr «port» på arabisk. Báb er anerkjent som den guddommelige inspirerte herold for bahá’í-troen. I ukene som fulgte Bábs erklæring tilsluttet 18 personer seg til han, kjent som «Den Levendes Bokstaver». Bábs misjon var å innvarsle fremkomsten av en stor Guddommelige Lærer, en banebryter for en historisk tidsalder med fred og rettferdighet: en legemliggjøring av prinsippet om menneskehetens enhet. Bahá’u’lláh var den Báb henviste til som «Han som Gud skal åpenbare».

 

Foto: bahai.no

 

Ridván – Bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

I dag starter bahá’íer feiringen av ridván-høytiden. Ridván er en 12-dagers lang feiring til minne om Bahá’ú’lláh erklæring som markerer starten på bahá’í-troen. Ridván, uttales rez-vahn, betyr paradis og er navnet på hagen i Baghdad der Bahá’ú’lláh erklærte at han var en Guds profet i 1863.

 

Ridván feires lokalt med tekstlesning og hyggelig samvær. 1. ridván er det valg på medlemmer til de Lokale Åndelige Rådene. I løpet av den 12 dagers lange feiringen er det også et nasjonalt årsmøte med valg av det Nasjonale Åndelige Rådet. I 2018 er det også valg på Det Universelle Rettferdighetens Hus i Haifa, som er det høyeste åndelige og administrative organet med ni medlemmer, valgt hvert femte år av alle medlemmene av samtlige Nasjonale Åndelige Råd.

 

Foto: Erlend Berge

 

 

 

Naw-Rúz – bahá’í

Flerreligiøse høytider 2018

Godt nyttår, Naw-Rúz, til bahá’í-er. Naw-Rúz er den første dagen i bahá’í-året og markerer avslutningen på den 19. dagers lange fastemåneden. Bahá’í-kalenderen har 19 måneder med 19 dager per måned. Naw-Rúz feires med venner og familie, og markeres ofte med bønn, musikk og dans, og utveksling av gaver.

 

Foto: Erlend Sæverud