Tag Archive for: covid 19

Kravet om fastmonterte seter erstattes av krav om tilviste plasser

I morgen (23.2.2021) vil mange tros- og livssynssamfunn i Norge kunne ta imot flere deltakere. I Oslo opprettholdes foreløpig forbudet mot gudstjenester og tilsvarende arrangementer.

Tros- og livssyns-Norge har lenge vært underlagt strenge smittevernregler. Strengere enn andre kulturinstitusjoner. Nå mykes det noe opp.
 
Kravet om fastmonterte seter blir erstattet med et krav om faste tilviste plasser. Dette har arbeidsgruppen bestående av representanter fra STL, Den norske kirke, Norges Kristne Råd og Muslimsks Dialognettverk arbeidet for siden november, i tett dialog med Barne- og familiedepartementet og helsemyndighetene. 

Når de nye reglene trer i kraft, natt til tirsdag 23. februar, vil opp til 100 deltakere kunne delta i gudstjenester og tilsvarende samlinger i guds- og forsamlingshus.

Forutsetningen er at tros- og livssynssamfunnet kan sørge for at smittevernreglene blir overholdt. Det gjelder ikke minst 1-metersregelen og kravet om tilviste plasser på gulv eller seter. Det er arrangøren som har ansvaret for at smittevernreglene overholdes. 

Generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, er lettet over oppmykningen:

– Dette er svært gledelig, og noe vi har arbeidet lenge for i samarbeid med flere andre tros- og livssynsorganisasjoner. Nå ser vi frem til dagen hvor det blir mulig å feire gudstjenester i hele landet!

Rosendorf Joys legger til: 

– Vi har lenge arbeidet for å få endret kravet om fastmonterte seter. Nå som vi har lykkes er det viktig at vi i tros- og livssynssektoren viser oss tilliten verdig og gjør vårt ytterste for å hindre smitteutbrudd i våre guds- og forsamlingshus. 

Les mer om dette i Vårt Land. 

Kommunale unntak
I noen kommuner er smittetrykket høyt, og her gjelder andre regler. Noen kommuner kan også ha innført egne regler. Dersom det er forskjell på nasjonale og lokale smitteverntiltak, skal tros- og livssynssamfunnene følge de strengeste reglene.
 
Det gjelder for tiden i Oslo, som i hvert fall de nærmeste to ukene vil opprettholde forbudet mot arrangement i tros- og livssynslokaler. Gudshusene kan for øvrig være åpne for besøk utenom gudstjenester.
 
STLs smittevernveileder
STL utarbeidet sin bransjestandard for smittevern i forbindelse med åpning for aktivitet i tros- og livssynslokaler i mai 2020, basert på arbeidet gjort av Den norske kirke. En oppdatert versjon av smittevernveilederen er å finne på våre nettsider

Ta et stikk for fellesskapet

Norske tros- og livssynssamfunn har bidratt med mye gjennom pandemien så langt. Blant mye annet har de laget flere titalls informasjonsvideoer på 18 ulike språk, som har gjort viktig informasjon tilgjengelig for minoritetsmiljøer.

De har også advart mot å lytte til konspirasjonsteorier knyttet til viruset. Skal vi overvinne viruset må så mange som mulig vaksinere seg. Norske religions- og livssynsledere ønsker å bidra til det ved å demonstrere at de skal la seg vaksinere, og formidle at dette er viktig, ikke bare for den enkelte, men også for fellesskapet.

Kampanjen bruker emneknaggen #etstikkforfellesskapet. Budskapet er at norske tros- og livssynsrepresentanter tester seg ved behov, og vaksinerer seg når det blir deres tur i køen.

Alle kan delta

Du trenger ikke være leder i et tros- og livssynssamfunn for å delta i kampanjen. Alle kan bidra. Alt du trenger å gjøre er å la deg avbilde med enmeknaggen #etstikkforfellesskapet. Du kan holde en plakat med denne emneknaggen, eller legge teksten direkte på bildet ditt. Det er fint om du kan informere om hvilket tros- eller livssynssamfunn du tilhører.

Legger du bildet ut på Facebook er det viktig at du også skriver emneknaggen i tekstfeltet i statusoppdateringen. Videre må du «tagge» STL for at vi skal kunne se og dele statusoppdateringen din. Det gjør du ved å skrive krøllalfa foran Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, slik: @Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Legger du bildet ut på Instagram er det fint om du i tillegg til å bruke emneknaggen #etstikkforfellesskapet også bruker emneknaggene #stl og #gudogymistanna, slik at vi blir oppmerksom på det.

Du kan også sende bildet til STLs kommunikasjonsrådgiver på følgende epostadresse: hans.olav.arnesen@trooglivssyn.no, så legger han ut bildet for deg.

Samarbeid om tiltak på tros- og livssynsfeltet

Koordineringsgruppe sørger for best mulig samarbeid mellom tros- og livssynssektoren og helsemyndighetene

I november-desember var STL sammen med Muslimsk Dialognettverk, Norges Kristne Råd og Den norske kirke, i dialog med Barne- og familiedepartementet om mulige løsninger for gjennomføring av religiøse arrangement i julen. Fredag 15.01.21 var det et nytt møte der arbeidet ble tatt opp igjen. Fordi det alltid er høytidssesong i et livssynsåpent samfunn skal vi nå jobbe bredere utover våren.

Tros- og livssynssamfunnene har støttet lojalt opp om alle smittevernanbefalinger fra myndighetene. Mange har til og med lagt seg på en strengere linje enn pålagt og holdt sine forsamlingslokaler stengt for andre enn en åndelig leder og noen få assistenter siden våren 2020, for å være på den sikre siden.

Nå er det et økende behov for å kunne invitere til gudstjeneste og bønn igjen, men selvsagt inne trygge rammer. Stengte gudshus medfører ensomhet og har negativ innvirkning på psykisk helse, i tillegg til at det begrenser religionsutøvelsen og troslivet for mange.

STL har påtatt seg å koordinere arbeidet i en hurtigarbeidende gruppe som skal gi konkrete innspill til departement og helsemyndigheter om hvordan tros- og livssynssamfunnene kan tilpasse sin virksomhet for å kunne begynne en forsiktig åpning.

– Vi skal gi detaljerte beskrivelser av hvordan samlinger gjennomføres i ulike trossamfunn og hvordan godt smittevern kan opprettholdes og styrkes, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. Noe av dette er allerede omtalt i smittevernveiledere alle de involverte organisasjonene har utarbeidet, men vil nå bli sterkere fremhevet.

Joys legger til at det er naturlig at STL koordinere et slikt arbeid for å sikre at minoritetenes perspektiv får plass.

Vi gleder oss til å ta fatt på dette viktige arbeidet og til å videreføre den gode dialogen med myndighetene.

Norske tros- og livssynssamfunn viser handlekraft og oppfinnsomhet

Koronaviruset og sykdommen covid 19 har satt sitt preg på hele det norske samfunnet den siste tiden. Tros- og livssynssamfunnene er ikke noe unntak.

Norske tros- og livssynssamfunn tok tidlig grep for å begrense smittefaren. Da helsemyndighetenes råd om å unngå samlinger på mer enn 50 mennesker gikk ut i forrige uke var det flere samfunn som først tok sikte på å gjennomføre gudstjenester og andre feiringer, men begrense forsamlingene og sørge for at medlemmene av menighetene holdt avstand til hverandre.

I stedet bestemte mange samfunn seg raskt for å gå strengere til verks enn myndighetenes anbefalinger og har avlyst alle typer tjenester i guds- og forsamlingshus. Dette er dramatisk, og for flere samfunn er det første gang man noensinne har hatt et slikt avbrudd i seremonier og gudstjenester. Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er imponert over måten medlemmene har reagert på:

– Jeg vil berømme våre medlemssamfunn for måten de har håndtert denne krisen på. Norske tros- og livssynssamfunn handlet raskt og kontant for å bidra til å begrense smittefaren. Det har innebåret å avlyse faste feiringer og samlinger for første gang i historien. Det er en demonstrasjon av handlekraft og ansvarlighet fra samfunnenes side.

Dette er også en åndelig krise

Norske tros- og livssynssamfunn har prioritert smittevern fremfor åndelige hensyn, og flere har begrunnet dette med nestekjærlighetsprinsippet. Ikke desto mindre er det utvilsomt slik at isolasjonen som følger av smitteverntiltakene kan være en belastning for mange.

– Det er fort gjort å glemme at det er aspekter utover de rent medisinske ved denne krisen. Krisen har også en åndelig og emosjonell dimensjon. Å bli frarøvet muligheten til å samles til felles feiringer skaper et stort savn hos mange, sier Ingrid Rosendorf Joys og legger til:

– Det er imidlertid oppløftende å se hvor oppfinnsomme mange av våre medlemssamfunn er med hensyn til å dekke behovet for fellesskap og åndelig påfyll gjennom moderne kommunikasjonsteknologi.

Digitale tilbud

Epidemier er ikke noe nytt, ei heller forsøke på å begrense smitten ved å hindre sosial kontakt. Det som imidlertid er nytt er de mulighetene moderne teknologi gir oss til å pleie fellesskap uten å være i fysisk nærhet av hverandre.

Norske tros- og livssynssamfunn har vært raske til å gripe disse mulighetene. Det lenkes til strømming av gudstjenester, det arrangeres tekstlesning gjennom videochatgrupper og det kommuniseres hyppig med menighetene gjennom sosiale medier.

– Det finnes naturligvis ingen fullgod erstatning for det fysiske fellesskapet man opplever i menighetene rundt om i landet. Likevel er det godt å se at mange samfunn klarer å sørge for at medlemmene ikke blir stående helt uten åndelige tilbud, sier Ingrid Rosendorf Joys.

Dersom smitteverntiltakene blir av lengre varighet kan det tenkes at man vil se en endring av vaner på en lang rekke felt. Kanskje vil en del av de digitale tilbudene i tros- og livssynssektoren bli gjort permanente?