Tag Archive for: dialoggrupper

Høstsamling for lokale dialoggrupper: «Fint å treffe andre som arbeider med det samme som oss»

28.-29. november var det igjen duket for samling for de lokale dialoggruppene tilknyttet STL. Denne gangen i forlengelsen av STLs årskonferanse 2019, som handlet om nasjonalisme og religion. I løpet av de to dagene fikk de lokale gruppene fortalt om hva de har arbeidet med, og fikk til gjengjeld et generelt overblikk over hva STL-sentralt jobber mest med for tiden, og hvordan utviklingen er på vårt felt – i verden og i Norge.

Ånund Brottveit, forskningssjef ved KIFO, var innom samlingen for å informere om noen av funnene i den store tros- og livssynsundersøkelsen i Oslo, som STL har arbeidet for å få gjennomført. Undersøkelsen i sin helhet blir ikke presentert før i februar 2020, men de lokale dialoggrupperepresentantene fikk gleden av en aldri så liten snikpremiere. Målet er at denne typen kartlegging skal finne sted også i så mange norske kommuner som mulig. Forhåpentligvis ble de lokale representantene inspirert til å oppfordre sine egne lokale myndigheter om å bestille en tilsvarende kartlegging i sine kommuner. Disse dataene vil de lokale dialoggruppene på sin side ha stor nytte av i sitt arbeid.

Naveed Baig holdt også et innlegg på samlingen. Her orienterte han de lokale representantene om det nye masterstudiet «Etikk, ledelse og samtalepraksis» for religiøse ledere som ikke har norsk bakgrunn. STL har vært med i arbeidet for å få studiet etablert.

Lokale dialoggrupper kan bidra til kompetanseheving i sine distrikter

Dialoggruppene er en verdifull ressurs i sine distrikter og kan bidra med verdifull kompetanseheving lokalt. Særlig viktig var det derfor denne gang å gjennomføre en «Training for trainers» basert på prosjektet «Tros og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll». Fire interaktive filmer, med tilhørende powerpoints og veiledertekster, er utviklet for bruk i kurssammenheng i menigheter. Materialet lanseres endelig i februar, men vi har så smått begynt å bruke det allerede– med gode erfaringer. Blant annet har det vært i bruk i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, som også deltok på lokalsamlingen og informerte om prosjektet «Motherhood».

For STL sentralt var det fint å få gode tilbakemeldinger på materialet fra folk som kjenner feltet godt, og vet hvordan ulike temaer kan bli oppfattet og mottatt. Målet er at dette materialet også blir tatt i bruk lokalt, av de ulike dialoggruppene.

Om lag 20 representanter fra ulike dialoglag var med på høstsamlingen. Blant dem var noen helt nye ansikter.  I videoen nedenfor kan du høre Kent Westergren, fra Bærum tros- og livssynsforum, som var på samling for første gang, fortelle kort om hvordan det var å møte representanter fra ulike dialoggrupper fra resten av landet.

Vi ønsker lokallagene fortsatt lykke til med det gode og viktige arbeidet de gjør, og gleder oss til neste samling i slutten av februar 2020.

Lærerikt samlingsmøte for lokale dialoggrupper i STL

Over store deler av landet finnes det ulike dialoggrupper tilknyttet STL som gjør et verdifullt arbeid i sitt lokalmiljø. Mandag 25. februar var flere av disse samlet i Oslo på det årlige fellesmøtet for lokale grupper.

DOTL, FTL Kristiansand, STL Bergen, STL Grenland og STL Stavanger var alle representert på samlingen.

Møtet varte hele dagen og programmet var tettpakket. De lokale dialoggruppene fikk anledning til å bli bedre kjent med hverandre, samt med STL sentralt, og utveksle erfaringer.

I FTL Kristiansand hadde de blant annet samarbeid med voksenopplæringen, og tok i bruk Å leve med tro og livssyn-materialet STL har utarbeidet. De har også opprettet en senioravdeling. I STL Stavanger hadde de et matlagingsprosjekt, og jobbet dessuten inn mot kommunens mangfoldsutredning. STL Bergen hadde en rekke tiltak å fortelle om, blant annet en meget populær dialogmiddag, en dialogkafé, samt tros- og livssynsvandring. I Drammen feiret DOTL tiårsjubileum. De fortalte blant annet om sitt samarbeid med KFUM i forbindelse med Forandringshuset. I STL Grenland hadde en gruppe muslimske ungdommer tatt initiativ til et prosjekt med tittelen Felles initiativ til aktivitet og dialog (FILAD), hvor man møtes i forbindelse med ulike fritidsaktiviteter.

Det ble også samlet inn innspill fra de lokale dialoglagene til den nye handlingsplanen mot rasisme og etnisk og religiøs diskriminering.

Jakta på makta

Både lokalt og sentralt er det viktig å vite hvordan man skal nå gjennom med sine saker og synspunkter til både forvaltning og politikere. Det er ikke alltid like lett, men på samlingen fikk de lokale dialoggruppene gode råd fra en som har vært i begge ender av denne kommunikasjonsprosessen.

Generalsekretær i WWF, Bård Vegar Solhjell, har en lang politikerkarriere bak seg. Av ham fikk representantene dialoggruppene lære om hvordan man kan nå frem til lokale myndigheter med sine saker. Foredraget var basert på boken Jakta på makta.

I videoen nedenfor kan du høre Solhjell fortelle om hvorfor han mener STL er viktig, både lokalt og sentralt.

De lokale representantene var også invitert til å være med som observatører på STLs årsmøte, som fant sted samme kveld. Mange valgte å gjøre det og fikk med seg at STL fikk to nye medlemmer. Det kan du lese mer om her.

I videoen nedenfor kan du høre de ulike dialoggruppene fortelle kort om hva de tar med seg hjem av lærdom og erfaringer fra møtet.

Lenker: