Tag Archive for: høytidskalender

STLs høytidskalender 2022 er publisert!

Lurer du på når diwali feires, eller den muslimske fasten begynner? Last ned STLs flerreligiøse høytidskalender, så får du svar på det og mye mer.

STLs flerreligiøse høytidskalender gir deg en oversikt over sentrale religiøse høytider som feires i Norge.

Kalenderen er ikke en komplett oversikt over religiøse høytider, men et utvalg av de viktigste feiringene. Det er trossamfunnene selv som har valgt ut hvilke høytider som er viktigst.

Du kan laste ned høytidskalenderen digitalt her .

Er du lærer kan du i tillegg bestille en trykt utgave av høytidskalenderen fra Subject Aid. Da kan du i tillegg bestille en trykt utgave av STLs sjekkliste for konstruktiv diskusjon om religioner og livssyn.

Både høytidskalenderen og sjekklisten er helt gratis.

STLs høytidskalender 2020 er publisert

Høytidskalenderen 2020 er lagt ut. 

Hvert år setter Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn sammen en kalender som viser de viktigste høytidene for våre medlemssamfunn. Det er medlemssamfunnene selv som velger ut høytidene.

Høytidskalenderen er trykket opp i hundrevis av eksemplarer som vil bli delt ut på våre mange kurs, foredrag og andre arrangementer rundt omkring i landet. Den er også lagt ut her på nettsiden, og du kan blant annet finne den her: STL Høytidskalender 2020.