Tag Archive for: invasjon

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn fordømmer invasjonen av Ukraina

Uttalelse fra Årsmøtet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 28. februar 2022:

Les mer