Tag Archive for: kronprinsen

STLs årskonferanse 2019: Stor interesse for temaet nasjonalisme og religion

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns årskonferanse 2019 hadde nasjonalisme og religion som tema. Det er åpenbart noe som engasjerer mange ettersom konferansen ble fullbooket, og det uheldigvis ikke ble plass til alle ønsket å komme.

H.K.H. Kronprinsen og ordfører Marianne Borgen var blant de 120 gjestene.

Dr. Edward Kessler, fra The Woolf Institute i London, var hovedforeleser. Han tok for seg utfordringene nasjonalstaten står ovenfor i en tid med store demografiske endringer og presenterte en serie punkter han mente kunne brukes til å sørge for en effektiv dialog.

Professor Torkel Brekke fra OsloMet responderte på innlegget, mens dr. Cathrine Thorleifsson fra C-Rex gav oss et kort foredrag om høyreekstremes hang til å fremstille seg som kristendommens forsvarere. De tre møttes så i en paneldebatt, ledet av Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva.

Andre del av konferansen bestod av religions- og livssynslederes perspektiver på nasjonalisme og religion. Ansvarlig redaktør i Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore, innledet med et historisk blikk på forholdet mellom religion og norsk nasjonalisme, og kom med en serie utfordrende spørsmål til religions- og livssynslederne. Innlegget ble publisert som leder i Vårt land, og kan leses her.

Religions- og livssynslederpanelet bestod av Panelet består av biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme, Helga Haugland Byfuglien fra Den norske kirke, Christian Lomsdalen, nestleder i Human-Etisk Forbund, Senaid Kobilica fra Muslimsk Dialognettverk og generalsekretær i Buddhistforbundet, Egil Lothe. Samtalen ble ledet av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

STLs årskonferanse i media:

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere etableres

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.

Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen.

Målet med masterstudiet

Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017.

Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye masterutdanningen vil tros- og livssynslederne øke sin kompetanse på omsorgsarbeid og dialogiske og etiske ferdigheter som er nødvendige for å dekke tros- og livssynsbetjeningen innen ulike samfunnssektorer.

Videre vil masterprogrammet gi ledere i tros- og livssynssamfunnene styrket kunnskap om lovverk, maktfordeling, konfliktløsning, forhandling og strategisk planlegging.

Kronprins Haakon Magnus deltar på markeringen

Kronprinsen, som deltar på lanseringskonferansen, er opptatt av religionsdialog og mangfold, noe generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, setter pris på:

Det er veldig flott at kongefamilien engasjerer seg i dette. Det nye utdanningstilbudet er meget viktig, ikke minst fordi Norge vil bli stadig mer mangfoldig. Det er derfor vesentlig at vi får på plass den nødvendige kompetansen for å sikre et harmonisk og velfungerende samfunn også i fremtiden.

Om lanseringskonferansen

Markeringen finner sted i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 11. mars kl. 10.00. Invitasjon er påkrevd.

Første del: Gamle festsal, Karl Johans gate 47. Tid: 10.00 – 12.00.

Korte taler ved Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning.  Aud V. Tønnesen, dekan ved TF. Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Innlegg av: Professor Ataullah Siddiqui, Markfield Institute of Higher Education, UK. og professor Su Yon Pak, Union Theological Seminary New York, USA.

Første del av programmet avsluttes med en panelsamtale med forskerne, ledet av Hege Grung.

Andre del: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7. Tid: 13.30 – 16.00.

Panelsamtale ledet av Ingrid Rosendorf Joys (STL) med biskop Atle Sommerfelt (Den norske kirke), Trond Enger (Human-Etisk Forbund), Hans Rossinè (Oslo katolske bispedømme), Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk Norge) og Egil Lothe (Buddhistforbundet).

Programmet avsluttes med inndeling av deltakerne i arbeidsgrupper som tar for seg relevante kompetansefelt innen helsevesenet, kriminalomsorgen og kommunale etater.

Mer informasjon om lanseringskonferansen følger her på trooglivssyn.no.

Les pressemeldingen fra Det teologiske fakultet ved UiO.