Tag Archive for: kulturminner

Bidra til innsamling og bevaring av minnner fra koronatiden

Norske museer samarbeider nå om å samle inn befolkningen sine minner fra livet under koronapandemien.

KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning) har tidligere samarbeidet med museer om innsamling av minnemateriale. I den nye innsamlingen har de sørget for at minner knyttet til deltagelse i tros- og livssynssamfunn vil bli tatt vare på. Det er spørsmål om hva man gjorde i jule- og nyttårsfeiringen, trossamfunnenes rolle i dette, og om erfaringer fra gravferder i «koronaåret».

Når vi i ettertid skal forstå hvordan denne pandemien endret vårt dagligliv, våre ritualer og religiøse fellesskap, vil en slik dokumentasjon være av stor betydning. Vi ber derfor alle som har tid og lyst om å bidra i denne minnedugnaden ved å klikke seg inn på lenken nedenfor og fortelle om sine minner fra «koronahøsten» og «koronajulen» 2020.

Her er lenken som man kan benytte for å sende inn minner: https://minner.no/tema/korona-2

Tag Archive for: kulturminner

Vi fant ingenting

Beklager, ingen innlegg matchet dine kriterier