Tag Archive for: kurs

STL- arrangementer i høst og vinter – få avlysninger men en del utsettelser

Covid 19-pandemien er på ingen måte over. Den setter en del begrensninger på drift som alle virksomheter, også tros- og livssynssamfunn, må håndtere. For tros- og livssynssamfunnene har det blant annet medført at mye av deres virksomhet er komplementert med digitale tilbud.

Også STL møter utfordringer knyttet til pandemien og tilhørende smitteverntiltak. En rekke arrangementer utover høsten har enten blitt avlyst eller utsatt.

FaITH (familie, integrering, tro og holdninger): Prosjektet skulle hatt flere samlinger i Bergen i midten av september. Disse er utsatt med håp om å kunne gjennomføre dem som fysiske samlinger senere i høst. Ikke desto mindre forbereder vi oss på å gjennomføre i hvert fall deler av prosjektet digitalt.

URO (ungdom, religion, oppvekst): Det er planlagt både workshops og møter i forbindelse med URO-prosjektet i Oslo. Mye er utsatt. Også her er vi forberedt på å måtte arrangere noe av dette digitalt.

STLs årskonferanse: Også i 2020 vil vi avholde våre årlige konferanse, men programmet som var planlagt i år er utsatt til 2021. I stedet vil den rent akademiske halvdelen av konferansen denne gangen bli avholdt digitalt, med en tidligere gjest, Karima Benounne, som vår internasjonale hovedforeleser. Professor Torkel Brekke og professor Torstein Tollefsen er våre norske bidragsytere.

Som vanlig vil det bli avholdt en paneldiskusjon mellom norske religions- og livssynsledere. Den tar vi sikte på å gjennomføre fysisk, men det er uvisst om det lar seg gjøre. Årskonferansen vil bli avholdt den 8. desember.

Annet:

Ett av STLs arrangementer i høst er utsatt til 2021. Det gjelder paneldiskusjonen «Hva tror naturvitenskapen, og hva vet religionen?». Heldigvis har alle bidragsyterne bekreftet at de vil delta høsten 2021.

Kurs i høstferien på introduksjonsprogrammet til NAV er dessverre avlyst. Vi holder kontakten og ser også her på muligheten for digitale tilbud.   STL har oppdatert mal for smittvernsveileder for tros- og livssynssamfunn. Finn mer informasjon om STLs arbeid under koronapandemien her.

STL har ansatt to nye prosjektkoordinatorer

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har fått to nye prosjektkoordinatorer for kalenderåret 2019. De skal utvikle og følge opp lokale kurs og arrangementer i samarbeid med lokale dialoggrupper basert på STLs guide «Å leve med tro og livssyn i Norge».

Tidligere rektor og journalist.

Niels Fredrik Skarre og Kai Erik Westergaard er ansatt som prosjektkoordinatorer i STL. De vil arbeide med, og utvide STLs kurs- og arrangementsvirksomhet.

Skarre har bakgrunn i sosiologi og menneskerettigheter og har tidligere vært assisterende rektor ved Holtekilen folkehøgskole. Westergaard har religionsfaglig bakgrunn, og har tidligere jobbet som debattredaktør i Religioner.no og journalist i Vårt Land.

Skarre har erfaring med STL som styremedlem i den lokale dialoggruppen DOTL i Drammen.

– Det frivillige engasjementet i DOTL er givende, og jeg gleder meg over nå å være ansatt i STL. Det oppleves meningsfylt å få arbeide for en veletablert organisasjon som har stor respekt blant livssynssamfunnene og gjør en viktig jobb for det offentlige, sier Skarre.

– STL er en organisasjon jeg har stor respekt for, og som gjør en unik og viktig jobb for samfunnet. Jeg ser frem til å bidra i det arbeidet, sier Westergaard som også tidligere har samarbeidet med STL i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Utvider kursvirksomheten.

I 2017 og 2018 har STL avholdt 26 kurs for tros- og livssynssamfunn, lokale dialoggrupper og faginstanser i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø, Tønsberg, Arendal og Oslo. Kursene nådde over 500 mennesker, og det er stor etterspørsel og behov for kurs.

STLs kurstilbud er et desentralisert lavterskeltilbud for tros- og livssynssamfunn, men også for offentlige institusjoner i flere av Norges byer. STL har derfor fått økt bevilgning for å utvikle og opprettholde kursvirksomheten.

– Vi ser frem til dette engasjementet, og det å fortsette STLs kursvirksomhet og jobbe med de lokale dialoggruppene, sier Skarre og Westergaard.

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys er svært fornøyd med stabsutvidelsen.

– Et fokus for STL i året vi er inne i vil være arbeid med mangfold og integrering under overskriften: Å leve med tro og livssyn. Å få med Niels Fredrik og Kai på laget i dette, vil styrke STLs innsats betraktelig. De er hjertelig velkommen.

Se også: STL har fått ny kommunikasjonskonsulent.

Lenker: