Tag Archive for: ledig stilling

Bærum tros- og livssynsforum søker koordinator i 30% stilling

BTL er en sammenslutning av tros- og livssynssamfunn i Bærum, og arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Medlemskap er åpent for alle tros- og livssynssamfunn i Bærum som er berettiget for statstilskudd. Vi er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Vi søker en koordinator i 30% stilling i ett års prosjektstilling med mulighet for forlengelse og utvidelse.

 

Kvalifikasjoner:

 • Gode muntlige og skriftlige formuleringsevner
 • Høyere utdanning
 • Interesse for tros- og livssynsdialog
 • Kjennskap til tros- og livssynssektoren vil være en fordel
 • Omgjengelig og fleksibel
 • Kunne jobbe strukturert og selvstendig.
 • Økonomisk/administrativ erfaring fra organisasjonslivet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å bygge BTL til en robust organisasjon
 • Bygge nettverk av tros- og livssynssamfunn og kommunale etater i Bærum
 • Koordinere BTLs innsats ift. skoler og institusjoner
 • Være styrets og rådets sekretær
 • Bidra til å representere organisasjonen utad og internt
 • Skrive søknader og rapporter, samt ha økonomiansvar
 • Opprette og oppdatere nettside og sosiale medier
 • Delta i planlegging og gjennomføring av åpne og interne arrangement
 • Bistå organisasjonen med administrative og praktiske gjøremål

 

Vi kan tilby:

 • Spennende, mangfoldig miljø bestående av Bærums tros- og livssynssamfunn og deres ledere
 • Mulighet til å bygge opp ny virksomhet
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i praktisk, lokalt dialogarbeid og mulighet for å fordype seg i dette
 • Kontakt med et bredt spekter av offentlige institusjoner, organisasjonslivet og andre samfunnsaktører
 • Lønn etter avtale og god pensjonsordning
 • Fleksibel arbeidstid

 

Kontorplass stilles til rådighet på Bryn menighetshus på Rykkinn.

Søknad med CV sendes på e-post til styreleder Stein Bjarne Westnes på sw359@kirken.no innen 24. juni. Spørsmål kan rettes til ham på telefon 41 35 36 35. Stilling tiltres etter avtale.

Ledig stilling: Vikariat i STL

Vikariat i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)


STL søker etter en vikar i 100% stilling i kalenderåret 2021 for vår rådgiver som går ut barselpermisjon. Stillingen består av økonomi, oppfølging av lokale dialoggrupper, rekrutteringsarbeid og andre oppgaver i sekretariatet. Vi ser etter en organisert og selvdreven person, som er teknisk anlagt og har praktisk erfaring fra dialogarbeid.

Arbeidsoppgaver:
• Økonomi (50%); føring av bilag og kontering, oppfølging av budsjett, drift- og prosjektregnskap, bidra til søknader og rapporter
• oppfølging og styrking av arbeidet i lokale dialoggrupper inkl. saksbehandling ved tilskudd til lokalt dialogarbeid og arrangering av to nasjonale samlinger
• rekrutteringsarbeid
• andre oppgaver i sekretariatet


Ønskede kvalifikasjoner:
• høyere utdanning
• erfaring med økonomistyring og regnskapsprogram
• erfaring med dialogarbeid og kunnskap om tros- og livssynsmangfoldet i Norge
• erfaring fra administrasjon, nettverks- og informasjonsarbeid


Vi tilbyr:
• et meningsfylt arbeid på et felt som har økende offentlig oppmerksomhet
• et dynamisk og mangfoldig arbeidsmiljø
• fleksibel arbeidstid
• lønn etter avtale, gode pensjonsordninger med pensjon fra første krone

Vikariatet inngår i et sekretariat på 7 personer med kontorer i Rådhusgt 1-3, Oslo. Oppstart 1. januar 2021 frem til 31.12.2021.

Vi oppfordrer særlig personer med minoritetsbakgrunn om å søke stillingen. Søknaden med CV sendes innen 18. november 2020 til stl@trooglivssyn.no. For mer informasjon kontakt STLs generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys: ingrid@trooglivssyn.no, 40215132.

STL er en dialog- og interesseorganisasjon som arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn i lov og praksis. STL representerer bredden av tro og livssyn i Norge ved våre 15 medlemssamfunn.

Last ned stillingsutlysningen her: