Tag Archive for: masterutdanning

Hva kan vi forvente av det nye masterprogrammet for religions- og livssynsledere?

Det nye masterprogrammet i ledelse, etikk og samtalepraksis ved Det teologiske fakultet ved UiO er historisk. Det er ikke en religionsutdanning, men et studium som blant annet tar sikte på å utstyre religions- og livssynsledere fra alle tradisjoner med den nødvendige kompetansen til å betjene behovene til ulike samfunnsinstitusjoner innenfor kriminalomsorg-, helse- og forsvarssektoren.

Bevilgningene til programmet kommer fra Stortinget, og det er regjeringen som har bestemt at Universitetet i Oslo skal tilby en slik utdanning.

Forsknings- og høyere utdanningsminster Iselin Nybø representerte regjeringen på lanseringskonferansen (11.3.2019). I videoen nedenfor kan du høre hva hun tenker om det nye masterprogrammet.

Dette studieprogrammet blir særlig viktig for Oslo, Norges mest mangfoldige by. Derfor var det naturlig for ordfører Marianne Borgen å være til stede på lanseringskonferansen.

Hva mener Borgen om Det teologiske fakultets nye studietilbud til religions- og livssynsledere?

Politiet er blant de offentlige etatene som har sett behovet for mer kompetanse om tro og livssyn. Ved Stovner politistasjon har de en egen mangfoldskontakt, Roy Cato Einarsen.

Hvilke tanker gjør han seg om det nye utdanningstilbudet?

Forsvarets personell utsettes for mange påkjenninger av ulik art. Derfor trenger også de religions- og livssynsledere som er i stand til å sørge for de åndelige og eksistensielle behovene til sine menn og kvinner i uniform. Ved siden av de tradisjonelle feltprestene fra Den norske kirke har de alt ansatt en feltimam og en felthumanist.

Vi spurte Norges første felthumanist, Ida Helene Henriksen, om hvilke behov hun tror det nye masterprogrammet vil dekke?

De fleste tilbakemeldingene fra representanter for STLs medlemssamfunn har vært positive. Den mest skeptiske har vært Atle Sommerfeldt, biskop i Den norske kirke.

I videoen nedenfor kan du høre mer om hans betenkeligheter.

Anne Hege Grung, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet ved UiO, har ledet arbeidet med utviklingen av masterprogrammet.

I videoen nedenfor kan du høre henne avklare noen misforståelser rundt masterprogrammet og svare på noen av bekymringene som ble luftet under konferansen.

Masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalekunnskap er nytt og unikt her til lands. Derfor er det ikke underlig om mange ennå sliter med å forstå hva det egentlig går ut på, og hva som gjør det såpass viktig at både kongefamilien, regjeringen og hovedstadens ordfører valgte å være tilstede på lanseringen.

I videoen nedenfor kan du høre dekan ved Det teologiske fakultet ved UiO, Aud Valborg Tønnesen, fortelle om nettopp det.

Er du ennå ikke overbevist om at det nye masterprogrammet er viktig kan du lese generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys og spesialrådgiver Anne Senders innlegg: Ny master for tros- og livssynsledere – et samfunnsansvar.

Lenker:

 

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere etableres

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.

Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen.

Målet med masterstudiet

Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017.

Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye masterutdanningen vil tros- og livssynslederne øke sin kompetanse på omsorgsarbeid og dialogiske og etiske ferdigheter som er nødvendige for å dekke tros- og livssynsbetjeningen innen ulike samfunnssektorer.

Videre vil masterprogrammet gi ledere i tros- og livssynssamfunnene styrket kunnskap om lovverk, maktfordeling, konfliktløsning, forhandling og strategisk planlegging.

Kronprins Haakon Magnus deltar på markeringen

Kronprinsen, som deltar på lanseringskonferansen, er opptatt av religionsdialog og mangfold, noe generalsekretær i STL, Ingrid Rosendorf Joys, setter pris på:

Det er veldig flott at kongefamilien engasjerer seg i dette. Det nye utdanningstilbudet er meget viktig, ikke minst fordi Norge vil bli stadig mer mangfoldig. Det er derfor vesentlig at vi får på plass den nødvendige kompetansen for å sikre et harmonisk og velfungerende samfunn også i fremtiden.

Om lanseringskonferansen

Markeringen finner sted i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 11. mars kl. 10.00. Invitasjon er påkrevd.

Første del: Gamle festsal, Karl Johans gate 47. Tid: 10.00 – 12.00.

Korte taler ved Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning.  Aud V. Tønnesen, dekan ved TF. Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL. Marianne Borgen, ordfører i Oslo.

Innlegg av: Professor Ataullah Siddiqui, Markfield Institute of Higher Education, UK. og professor Su Yon Pak, Union Theological Seminary New York, USA.

Første del av programmet avsluttes med en panelsamtale med forskerne, ledet av Hege Grung.

Andre del: Hotell Bristol, Kristian IVs gate 7. Tid: 13.30 – 16.00.

Panelsamtale ledet av Ingrid Rosendorf Joys (STL) med biskop Atle Sommerfelt (Den norske kirke), Trond Enger (Human-Etisk Forbund), Hans Rossinè (Oslo katolske bispedømme), Senaid Kobilica (Muslimsk Dialognettverk Norge) og Egil Lothe (Buddhistforbundet).

Programmet avsluttes med inndeling av deltakerne i arbeidsgrupper som tar for seg relevante kompetansefelt innen helsevesenet, kriminalomsorgen og kommunale etater.

Mer informasjon om lanseringskonferansen følger her på trooglivssyn.no.

Les pressemeldingen fra Det teologiske fakultet ved UiO.