Tag Archive for: prisutdeling

Les STLs takketale ved utdelingen av Blanche Majors forsoningspris

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre ble tildelt Blanche Majors forsoningspris 2019. Her kan du lese takketalen STLs generalsekretær, Ingrid Rosendorf Joys, holdt ved prisutdelingen på HL-Senteret, lørdag 25. januar 2020:

Kjære alle sammen,

La meg begynne med å takke hjerteligst for at STL mottar Blance Majors forsoningspris 2019. Det er en stor ære!

Vi har lyst til å gi en anerkjennelse tilbake til aktive fredsreisers fokus og etter hvert priser. Dere har gjennom deres virke satt lys på mennesker som har brukt år av sitt liv og moralske engasjement for å fortelle historier fra hverdagserfaringer om flukt, redning, eller illojalitet og svik midt i det norske samfunn, før, under og etter andre verdenskrig. Gjennom bøker, filmer og lokale historielag har dere samlet og dokumentert nyanser i disse skjebneårene. Dere har utviklet og utvidet det praktiske innholdet i begrepene dannelse og dialog som også vi som Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn kan kjenne oss igjen i. Tusen takk for det.

Å motta Blanche Majors forsoningspris er en stor ære. STL – som samler bredden av tros- og livssynssamfunn – jobber for at alle borgere skal kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten trusler og hindringer. Vi jobber for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i et livssynsåpent samfunn. For å bygge dette samfunnet må alle kunne delta i sin forskjellighet med utgangspunktet i at vi alle er like mye verdt. Å motta prisen sammen med Al-Noor Islamic Centre gir særlig mening. I en tragisk situasjon, valgte de å se etter måter å øke samarbeid og åpenhet på.

Dialogen er betimelig. Norge er mangfoldig. På godt og vondt. Det krever dialog, raushet, frihet og toleranse – og tydelighet på hvor stoppmerket står. Vi er forskjellige, vi som lever i Norge – gode på likhet, ikke så gode på forskjellighet.

I videoen nedenfor kan du høre Ingrid Rosendorf Joys og Zulfiqar Ali, fra Al-Noor Islamic Centre, fortelle om hvordan det var å motta prisen. 

STL mottar Blanche Majors forsoningspris

Blanche Majors forsoningspris deles ut 25. januar 2020. Årets prisvinnere er Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Al-Noor Islamic Centre.

STL «tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbygger i en tid preget av polarisering og ekstremisme.»

Al-Noor Islamic Centre «tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.»

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livsssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys er svært glad for tildelingen

– Det er en stor ære for STL å motta Blanche Majors forsoningspris! STL – som samler bredden av tros- og livssynssamfunn – jobber for at alle borgere skal kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten trusler og hindringer. Vi jobber for likebehandling av tros- og livssynssamfunnene i et livssynsåpent samfunn. For å bygge dette samfunnet må alle kunne delta i sin forskjellighet med utgangspunktet i at vi alle er like mye verdt.

Rosendorf Joys er også svært fornøyd med å dele prisen med Al-Noor Islamic Centre

– Å motta prisen sammen med Al-Noor Islamic Centre gir særlig mening. I en tragisk situasjon, valgte de å se etter måter å øke samarbeid og åpenhet på.

Prisutdelingen finner sted på Holocaustsenteret. Les mer om utdelingen her.