Tag Archive for: samling

Høstsamling for lokale dialoggrupper: «Fint å treffe andre som arbeider med det samme som oss»

28.-29. november var det igjen duket for samling for de lokale dialoggruppene tilknyttet STL. Denne gangen i forlengelsen av STLs årskonferanse 2019, som handlet om nasjonalisme og religion. I løpet av de to dagene fikk de lokale gruppene fortalt om hva de har arbeidet med, og fikk til gjengjeld et generelt overblikk over hva STL-sentralt jobber mest med for tiden, og hvordan utviklingen er på vårt felt – i verden og i Norge.

Ånund Brottveit, forskningssjef ved KIFO, var innom samlingen for å informere om noen av funnene i den store tros- og livssynsundersøkelsen i Oslo, som STL har arbeidet for å få gjennomført. Undersøkelsen i sin helhet blir ikke presentert før i februar 2020, men de lokale dialoggrupperepresentantene fikk gleden av en aldri så liten snikpremiere. Målet er at denne typen kartlegging skal finne sted også i så mange norske kommuner som mulig. Forhåpentligvis ble de lokale representantene inspirert til å oppfordre sine egne lokale myndigheter om å bestille en tilsvarende kartlegging i sine kommuner. Disse dataene vil de lokale dialoggruppene på sin side ha stor nytte av i sitt arbeid.

Naveed Baig holdt også et innlegg på samlingen. Her orienterte han de lokale representantene om det nye masterstudiet «Etikk, ledelse og samtalepraksis» for religiøse ledere som ikke har norsk bakgrunn. STL har vært med i arbeidet for å få studiet etablert.

Lokale dialoggrupper kan bidra til kompetanseheving i sine distrikter

Dialoggruppene er en verdifull ressurs i sine distrikter og kan bidra med verdifull kompetanseheving lokalt. Særlig viktig var det derfor denne gang å gjennomføre en «Training for trainers» basert på prosjektet «Tros og livssynssamfunn mot negativ sosial kontroll». Fire interaktive filmer, med tilhørende powerpoints og veiledertekster, er utviklet for bruk i kurssammenheng i menigheter. Materialet lanseres endelig i februar, men vi har så smått begynt å bruke det allerede– med gode erfaringer. Blant annet har det vært i bruk i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, som også deltok på lokalsamlingen og informerte om prosjektet «Motherhood».

For STL sentralt var det fint å få gode tilbakemeldinger på materialet fra folk som kjenner feltet godt, og vet hvordan ulike temaer kan bli oppfattet og mottatt. Målet er at dette materialet også blir tatt i bruk lokalt, av de ulike dialoggruppene.

Om lag 20 representanter fra ulike dialoglag var med på høstsamlingen. Blant dem var noen helt nye ansikter.  I videoen nedenfor kan du høre Kent Westergren, fra Bærum tros- og livssynsforum, som var på samling for første gang, fortelle kort om hvordan det var å møte representanter fra ulike dialoggrupper fra resten av landet.

Vi ønsker lokallagene fortsatt lykke til med det gode og viktige arbeidet de gjør, og gleder oss til neste samling i slutten av februar 2020.