Tag Archive for: Sri Lanka

Terroristene ønsker å splitte oss – vi bør vise samhold

Av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL

Gleden over å feire årets helligste dag ble erstattet av sorg for kristne på Sri Lanka på påskedagen 2019. Tre menigheter, to katolske og en frikirke, ble angrepet da de var samlet til bønn og gudstjeneste. At terrorister velger seg guds- og forsamlingshus som angrepsmål er dessverre ikke noe nytt. Vi så det på New Zealand forrige måned og i Pittsburgh i fjor. Kristne, muslimer og jøder ble alle rammet da de var samlet med sine trosfeller i det som for mange er det viktigste sosiale fellesskapet utover familien – menigheten.

Menighetene er svært viktige, ikke bare for enkeltindivider, men også for samfunnene de er en del av. Utover å stimulere medlemmene til etiske refleksjoner, gi dem anledning til å markere livets store stunder på en verdig måte, søke noe større enn seg selv i fellesskap med andre og tilby tilhørighet, identitet og samhold, byr det sosiale nettverket menighetene utgjør på hjelp til mange av livets praktiske utfordringer. Det er av særlig betydning i land uten en omfattende velferdsstat.

Et terrorangrep mot et guds- eller forsamlingshus er derfor et angrep rettet mot både hjertet og sjelen til dem som blir rammet. Det rammer ofrene, og lokalsamfunnet, på flere nivåer. Ikke minst rammer de tilliten grupper imellom, og selve troen på at fredelig sameksistens mellom ulike tros- og livssynssamfunn er mulig. Terroristene ønsker å skru opp konfliktnivået og spre mistenksomhet og frykt.

Det kan de kun lykkes med om vi selv tillater det. Viser vi samhold kommer de ingen vei. For å sitere Basim Ghozlan etter moskéangrepene på New Zealand: «Terroristene har ingen sjanse når vi står sammen».

Et slikt robust samhold på tvers av tros- og livssynsskiller kommer imidlertid ikke av seg selv. Å rive noe ned kan gå veldig raskt, mens det å bygge et solid fundament av gjensidig tillit og solidaritet er møysommelig arbeid som krever årelang innsats.

I tjuefem år har tros- og livssynsorganisasjonene som er organisert i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) arbeidet med nettopp det. Å bygge broer gjennom dialogarbeid, ved å ivareta både fellesinteresser så vel som rimelige særinteresser, ved å forsvare hverandre når en av oss opplever urett og ved å vise solidaritet og medfølelse når ett av våre medlemmer rammes av vold eller terror. Det er et fellesskap tuftet på toleranse for uenighet og ulikhet hva gjelder tro og praksis, men som står fullstendig samlet i oppslutningen om demokrati og likebehandling.

Når våre kristne opplever at trosfeller angripes i sine gudshus, ønsker vi å vise at vi i STL står sammen. Da muslimer forrige måned opplevde at sine trosfeller i New Zealand ble angrepet, samlet lederne i STL seg til aksjonen #tryggibønn for å demonstrere at vi står sammen på tvers av tro og livssyn når en av oss blir truet. Etter terrorangrepene i påsken er det på ny tid for å vise solidaritet på tvers av tros- og livssynskillene, denne gang med de kristne.

«Min frihet er avhengig av din frihet, og i vårt livssynsåpne samfunn skal alle kunne leve ut sin tro eller sitt livssyn uten frykt. Aksjonen #tryggibønn handler om fellesskap og solidaritet på tvers av tro», sa biskop Bernt Eidsvig da han på vegne av STL-fellesskapet hilste Islamic Culture Center (ICC) på fredagen etter terroren rammet muslimer på New Zealand.

Dessverre er det grunn til å gjenta det – denne gangen rettet mot biskop Eidsvigs og andre kristne trosfeller: Alle skal være #tryggibønn.

Foto: OKB/Kristin Svorte

Denne kronikken ble publisert i Dagen 26.4.2019 (kun papir, ikke nett).

 

Solidaritet og samhold etter terrorangrepene på Sri Lanka

Nok en gang er mennesker samlet til bønn blitt angrepet i sine gudshus. Denne gangen var det kristne i Sri Lanka som ble rammet.

Påskedagen er å regne som den helligste av dagene i kirkekalenderen. Det var neppe tilfeldig at de ekstreme muslimske terroristene på Sri Lanka valgte nettopp denne dagen for sine angrep mot tre kristne forsamlinger, to katolske- og én protestantisk menighet.

I Norge har det alt vært flere markeringer for å vise solidaritet med de kristne på Sri Lanka, så vel som alle de andre som ble rammet av angrepene i det majoritetsbuddhistiske landet som har en stor hinduisk minoritet, samt et betydelig antall muslimer og kristne.

Blant annet kom tamilske hinduer og buddhister til den katolske messen i St. Johannes menighet på Bredtvedt samme dag som terrorangrepene fant sted. Der var også spesialrådgiver i STL, Anne Sender, som har et nært og varmt bånd til Sri Lanka etter å ha vært i landet som våpenhvileobservatør da borgerkrigen raste på øya.

Hun hadde følgende å si etter messen.

– Det var sterkt å dele den katolske gudstjenesten med srilankesere, både hindu-tamiler og buddhister, som samlet seg i Bredtvedt kirke i kveld. Alle er medlemmer i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, og vi står sammen med dem nå som nå er rammet av vold og ødeleggelse i landet sitt.

Denne bildekrusellen krever javaskript.

Tisarana Sri Lanka Buddhistforening inviterte andre påskedag til en sympatimarkering med sorgbearbeiding og velsignelsesseremoni for bombeofrene. Representanter for alle Sri Lankas fire største religiøse tradisjoner, buddhister, hinduer, muslimer og kristne, var tilstede i Karma Tashi Ling buddhistsenter.

Bhante Manirathana, ledende munk i Oslo Vihara, hadde følgende erklæring å komme med i forkant av seremonien:

«La oss komme sammen og tenne lys i solidaritet med alle som er rammet av denne tragedien, alle som har mistet livet, alle som har mistet noen av sine kjære og alle som ble såret eller er pårørende til de skadde. Disse onde og feige voldshandlingene har som eneste hensikt å så splid blant oss, derfor er det viktig at vi står sammen, uavhengig av etnisk eller religiøs bakgrunn».

Styreleder i STL, Britt Strandli Thoresen, var tilstede på seremonien. Hun holdt en hilsen på vegne av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, hvor hun vektla behovet for at alle femten medlemsorganisasjoner står sammen i slike stunder. Strandli Thoresen hadde følgende å si i etterkant av seremonien:

– Det var en vakker og verdig markering for de berørte – drepte og sårede og deres familier. Tempelet var fullt – voksne og barn viste sin respekt i bønn, ved å tenne lys og gjennom stille ettertanke.

Lang vei frem mot en verden hvor alle er trygge i bønn

Da to muslimske forsamlinger i New Zealand ble rammet av terrorangrep tok Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn initiativ til en solidaritetsaksjon som fikk emneknaggen #tryggibønn. Det ble da ytret bekymring for at det ville bli behov for #tryggibønn-aksjoner også i fremtiden.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, er rystet over terrorangrepene.

– På vegne av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn vil jeg uttrykke vår medfølelse med de rammede for terrorangrepene, samt solidaritet og støtte til våre kristne, sier Ingrid Rosendorf Joys.

Også Rosendorf Joys mener at det dessverre er grunn til å frykte at man vil oppleve flere angrep av denne typen.

– Det er ingen tilfeldighet at kirker, og andre guds- og forsamlingshus, regelmessig rammes av terror. Ved å velge slike mål retter terroristene et angrep mot hjertet av et fellesskap forent av en tro- eller et livssyn, så vel som mot et symbol på noe enda større. For dem som har som mål å splitte og skape frykt, hat og mistro i en befolkning er det å angripe noe som betyr så mye for så mange mennesker et effektivt virkemiddel. Veien frem mot en verden hvor alle er trygge i bønn er derfor lang, og må tas ett skritt om gangen gjennom samhold og solidaritet tros- og livssynssamfunn imellom.

Førstkommende fredag (26.4.2019) vil det bli avholdt rekviemmesse i St. Johannes kirke på Bredtvedt.