Innlegg

STLs årskonferanse 2019: Stor interesse for temaet nasjonalisme og religion

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns årskonferanse 2019 hadde nasjonalisme og religion som tema. Det er åpenbart noe som engasjerer mange ettersom konferansen ble fullbooket, og det uheldigvis ikke ble plass til alle ønsket å komme.

H.K.H. Kronprinsen og ordfører Marianne Borgen var blant de 120 gjestene.

Dr. Edward Kessler, fra The Woolf Institute i London, var hovedforeleser. Han tok for seg utfordringene nasjonalstaten står ovenfor i en tid med store demografiske endringer og presenterte en serie punkter han mente kunne brukes til å sørge for en effektiv dialog.

Professor Torkel Brekke fra OsloMet responderte på innlegget, mens dr. Cathrine Thorleifsson fra C-Rex gav oss et kort foredrag om høyreekstremes hang til å fremstille seg som kristendommens forsvarere. De tre møttes så i en paneldebatt, ledet av Nils August Andresen, ansvarlig redaktør i Minerva.

Andre del av konferansen bestod av religions- og livssynslederes perspektiver på nasjonalisme og religion. Ansvarlig redaktør i Vårt Land, Bjørn Kristoffer Bore, innledet med et historisk blikk på forholdet mellom religion og norsk nasjonalisme, og kom med en serie utfordrende spørsmål til religions- og livssynslederne. Innlegget ble publisert som leder i Vårt land, og kan leses her.

Religions- og livssynslederpanelet bestod av Panelet består av biskop Bernt Eidsvig fra Oslo katolske bispedømme, Helga Haugland Byfuglien fra Den norske kirke, Christian Lomsdalen, nestleder i Human-Etisk Forbund, Senaid Kobilica fra Muslimsk Dialognettverk og generalsekretær i Buddhistforbundet, Egil Lothe. Samtalen ble ledet av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

STLs årskonferanse i media:

Arrangementer

STLs årskonferanse 2020: Vandalisme i Guds navn

Dato: 8.12.2020 Tid: 15.00-17.00 Sted: Strømmes på facebook.

Religioner har frembrakt utsøkt kunst og arkitektur. Mange av verdens fremste kulturminner fra de aller eldste, som Gøbekli Tepe, til bygninger som ennå er under oppføring, som Sagrada Familia i Barcelona, er eksempler på at menneskets søken etter en høyere mening kan resultere i verk som imponerer med sin storslagenhet og blender med sin skjønnhet.

Det er likevel ikke til å komme bort fra at fromme mennesker ikke bare har skapt, men også ødelagt enorme mengder kulturskatter. Selv i vår tid er kulturminner flere steder truet av mennesker som ser på dem som støtende og ønsker å fjerne dem. Fra det tjuende århundret har også sekulære ideologier tatt opp konkurransen med religionene om å ødelegge kulturminner som strider med deres visjoner av et perfekt samfunn på jorden.

Hva er årsaken til at religiøs eller ideologisk lidenskap gir seg utslag i en trang til å ødelegge kunst og kulturminner? Hvordan kan gjenstander av stein, tre, metall og lerret vekke så mye vrede? Finnes det likheter mellom religiøse vandaler i historisk tid og vår egen samtids «billedstormere»? Er det iblant riktig å fjerne monumenter over personer eller hendelser som i dag påkaller mer skam enn stolthet? Og kan man trekke vernehensyn så langt at man i realiteten helliggjør kulturminner på bekostning av nødvendig utvikling og fornyelse – være seg økonomisk eller kulturell?

Dette er noen av spørsmålene vi vil komme inn på i løpet av STLs årskonferanse 2020.

Program del 1. (på engelsk): Religiøst og ideologisk motivert vandalisme – historisk og i dag

15.00-15.20: Dr. Karima Benounne, FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter: Hvor går grensen mellom vandalisme og legitim kulturell fornyelse?
15.20-15.30 Torstein Tollefsen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo: Ikonoklasme i Østromerriket
15.30-15.40 Torkel Brekke, professor i kulturelt og religiøst mangfold ved OsloMet: Norske «billedstormere» – historisk og i dag
15.40-16.00 Digital paneldiskusjon. Diskusjonen blir moderert av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

16.00-16.20 Pause

Program del 2 (på norsk): Religions- og livssynsperspektiver på vandalisering av kunst og kulturminner

16.20-16.30: Tanja Kristine Hegge, generalsekretær for Den norske UNESCO-kommisjonen: Hvilke utfordringer står vi overfor med hensyn til vern av kulturminner, hva gjør UNESCO, og hva kan tros- og livssynssamfunnene bidra med?
16.30-17.00 Paneldiskusjon med norske religions- og livssynsrepresentanter: Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina), Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet og Hans Rossiné, kommunikasjonssjef i Oslo Katolske Bispedømme diskuterer religiøst og ideologisk motivert vandalisme med utgangspunkt i sine tradisjoner. Diskusjonen blir moderert av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

Følg arrangementet på Facebook.