Innlegg

Snublesteiner til minne om holocaustofre ble vandalisert under rosh hashana

Denne helgen var starten på den jødiske nyttårsfeiringen, rosh hashana. Det er en gledelig tid for norske jøder, såvel som jøder verden over.

Lite gledelig var imidlertid hærverket utført mot snublesteiner i Waldemar Thranes gate, bare et kort stykke fra synagogen i Oslo. Fire snublesteiner var dekket til med svart maling.

Vi vet ikke hva motivet for vandalismen var, men effekten er at snublesteinene, som er ment å minne om ofrene for nazistenes jødeforfølgelser, ikke lenger synes.  773 jøder ble deportert fra Norge i 1942 og -43. Kun 38 av de deporterte jødene overlevde.

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, har følgende å si om hærverket:

– Snublesteinene er ment å hindre oss i å glemme den ubegripelige tragedien som rammet våre jødiske landsmenn under andre verdenskrig. Hærverket like ved synagogen i Oslo kan oppleves som et forsøk på å tilsløre den. Å dekke til snublesteinene med spraymaling har imidlertid motsatt effekt. Det minner oss ikke bare om de tragiske hendelsene som fant sted i vår nære fortid, men styrker oss også i oppdraget om å bekjempe antisemittisme i dag.

Snublestein-prosjektet ble utviklet av den tyske kunstneren Gunter Demnig, og de første steinene ble lagt ned i 1993. Siden har prosjektet spredt seg til flere europeiske land, ifølge Jødedommen.no. I 2010 kom snublestein-prosjektet til Norge.

Snublestein-prosjektet har sin egen nettside, Snublestein.no. Her kan du lese mer om menneskene steinene minner oss om. På siden er det også et eget skjema hvor man kan rapportere om skader på snublesteiner.

Foto av Birgitte Lerheim.

Arrangementer

STLs årskonferanse 2020: Vandalisme i Guds navn

Dato: 8.12.2020 Tid: 15.00-17.00 Sted: Strømmes på facebook.

Religioner har frembrakt utsøkt kunst og arkitektur. Mange av verdens fremste kulturminner fra de aller eldste, som Gøbekli Tepe, til bygninger som ennå er under oppføring, som Sagrada Familia i Barcelona, er eksempler på at menneskets søken etter en høyere mening kan resultere i verk som imponerer med sin storslagenhet og blender med sin skjønnhet.

Det er likevel ikke til å komme bort fra at fromme mennesker ikke bare har skapt, men også ødelagt enorme mengder kulturskatter. Selv i vår tid er kulturminner flere steder truet av mennesker som ser på dem som støtende og ønsker å fjerne dem. Fra det tjuende århundret har også sekulære ideologier tatt opp konkurransen med religionene om å ødelegge kulturminner som strider med deres visjoner av et perfekt samfunn på jorden.

Hva er årsaken til at religiøs eller ideologisk lidenskap gir seg utslag i en trang til å ødelegge kunst og kulturminner? Hvordan kan gjenstander av stein, tre, metall og lerret vekke så mye vrede? Finnes det likheter mellom religiøse vandaler i historisk tid og vår egen samtids «billedstormere»? Er det iblant riktig å fjerne monumenter over personer eller hendelser som i dag påkaller mer skam enn stolthet? Og kan man trekke vernehensyn så langt at man i realiteten helliggjør kulturminner på bekostning av nødvendig utvikling og fornyelse – være seg økonomisk eller kulturell?

Dette er noen av spørsmålene vi vil komme inn på i løpet av STLs årskonferanse 2020.

Program del 1. (på engelsk): Religiøst og ideologisk motivert vandalisme – historisk og i dag

15.00-15.20: Dr. Karima Benounne, FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter: Hvor går grensen mellom vandalisme og legitim kulturell fornyelse?
15.20-15.30 Torstein Tollefsen, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo: Ikonoklasme i Østromerriket
15.30-15.40 Torkel Brekke, professor i kulturelt og religiøst mangfold ved OsloMet: Norske «billedstormere» – historisk og i dag
15.40-16.00 Digital paneldiskusjon. Diskusjonen blir moderert av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

16.00-16.20 Pause

Program del 2 (på norsk): Religions- og livssynsperspektiver på vandalisering av kunst og kulturminner

16.20-16.30: Tanja Kristine Hegge, generalsekretær for Den norske UNESCO-kommisjonen: Hvilke utfordringer står vi overfor med hensyn til vern av kulturminner, hva gjør UNESCO, og hva kan tros- og livssynssamfunnene bidra med?
16.30-17.00 Paneldiskusjon med norske religions- og livssynsrepresentanter: Senaid Kobilica, sjefsimam for Det Islamske Fellesskap i Bosnia og Hercegovina), Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet og Hans Rossiné, kommunikasjonssjef i Oslo Katolske Bispedømme diskuterer religiøst og ideologisk motivert vandalisme med utgangspunkt i sine tradisjoner. Diskusjonen blir moderert av Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i STL.

Følg arrangementet på Facebook.