Kurs religiøse ledere høsten 2017, bilde fra TF.no

Utdanning av religiøse ledere

Teologisk Fakultet har fått 5 millioner kroner for utvikling av et utdanningsløp for religiøse ledere. Allerede til høsten 2018 tilbys en forsmak med emnet Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn. Søknadsfrist er 1. august. Emnet vil inngå som fellesemne i den nye masteren for religiøse ledere med arbeidstittelen «Lederskap, etikk og samtalepraksis» med oppstart høsten 2019.

 

For de som ønsker fordypning i Islamstudier tilbys også i høst 2018 emne Koranlesning. Samtidig videreføres kurstilbudet Å være religiøs leder i det norske samfunnet.